SNAKE PLUS ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 นายแบบหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา มีดีที่สียงเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง..หนุ่มโหน่ง คนเมืองโอ่งราชบุรีคนนี้