รูนี้กำลังเหมาะกับควยเฮีย มันโอบรัดควยเฮียทุกส่วนตั้งแต่หัว จดโคน ยิ่งเวลาเฮียกระเด้าด้วยน