เมียต่างก็ไม่อยู่เหมือนกัันทั้งคู่ ช่วยกันเองเนี่ยแหละ ง่ายดี