ชายแท้ต่างด้าวแอบเมีย กินเหล้า แคมป์คนงาน โดนมอมเหล้า เสียประตูไป